Koszyk

Regulamin

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.sterowanieogrzewaniem.pl (zwanym dalej Sprzedawcą), jest firma:

TNControl wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Łańcut
Adres: Sonina 487a, 37-100 Łańcut
E-mail: biuro@sterowanieogrzewaniem.pl
Telefon: 
NIP: 815 180 21 15
REGON: 367173851
Konto: Mbank 

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie SterowanieOgrzewaniem.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (zwaną dalej Kupującym).

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.SterowanieOgrzewaniem.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.SterowanieOgrzewaniem.pl wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Informacyjnie podane są również ceny netto (bez podatku VAT).

3.Wszystkie produkty przedstawione na stronie SterowanieOgrzewaniem.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi oraz gwarancję producenta.

§ 3. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje za pomocą poczty e-mail w momencie otrzymania zamówienia.

§ 4. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- gotówką przy odbiorze osobistym po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru,
- przelewem przed uzgodnionym wcześniej odbiorem osobistym (wymagane zaksięgowanie przelewu na koncie lub potwierdzenie wykonania przelewu),
- przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy.§ 5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego.

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy sklepu realizowane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 30 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 2-3 dni robocze.

5. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru. 

6. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci faktury VAT lub paragonu.§ 6. Dostawa

1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski lub poza jej granicami po wcześniejszym ustaleniu indywidualnych kosztów wysyłki.

2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Przy zamówieniach na kwotę wyższą niż 1500zł brutto koszty przesyłki pokrywane są przez sprzedawcę.

5. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.§ 7. Zwroty i Reklamacja.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej wraz z kserokopią dowodu zakupu.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty zakupu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta: POBIERZ

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy: POBIERZ6. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu (po sporządzeniu odpowiedniego dokumentu w obecności kuriera) Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres:  

TNControl
Sonina 487a
37-100 Łańcut

Wzór zgłoszenia reklamacji przez konsumenta: POBIERZ§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny jest z taryfą operatora.

3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania do kodeksu dobrych praktyk. POBIERZ


Życzymy udanych zakupów!

Proszę czekać...